31.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Apel pracodawców o wprowadzenie rozwiązań pomocowych dla polskich i ukraińskich firm

Pracodawcy RP przedstawili Ministrowi Rozwoju i Technologii, Piotrowi Nowakowi szereg działań z zakresu polityki gospodarczej, które mają podnieść zdolność adaptacji gospodarki do nowych warunków wobec szoku wywołanego wojną w Ukrainie spowodowaną agresją Rosji.

Propozycje przedsiębiorców skupiają się na dwóch głównych instrumentach. Pierwsze to te wspierające płynność przedsiębiorstw, drugie to instrumenty mobilizujące i wspierające finansowanie w celu zwiększenia poziomu inwestycji tych przedsiębiorstw. W ramach propozycji wspierających płynność przedsiębiorstw Pracodawcy RP apelują o rozszerzenie programu gwarancji dla kredytów płynnościowych zaciąganych przez przedsiębiorstwa w związku ze skutkami COVID-19 o przyczyny związane ze zmianami gospodarczymi wynikającymi z wojny. Pozwoli to zmniejszyć negatywne skutki niepewności, utrzymać zaufanie kontrahentów i ograniczy zatory płatnicze. Kolejny postulat to uruchomienie, np.: przez ARP, PFR, RARS lub inne rządowe instytucje czasowego finansowania firm dotychczas eksportujących dobra lub usługi na rynki wschodnie poprzez czasowe odkupienie od nich zapasów materiałów lub wyrobów gotowych. Albo czasowego odkupienia środków technicznych służących do świadczenia usług (np. zestawów transportowych) celem ich odsprzedaży po okresie restrukturyzacji. Takie rozwiązanie ma charakter zabezpieczonej pożyczki pod zastaw. Tego typu narzędzie płynnościowe umożliwia reorientację tych przedsiębiorców na nowych kontrahentów i nowe rynki zbytu.

Organizacja apeluje również o wprowadzenie rozwiązań mobilizujących i wspierających finansowanie w celu zwiększenia poziomu inwestycji przedsiębiorstw. Jednym z postulatów jest uruchomienie programu wspierającego inwestycje uniezależniające polską gospodarkę od relacji handlowych z Rosją i stymulujące jej przebudowę związaną ze zmianami geopolitycznymi i koniecznością uzupełniania europejskich łańcuchów dostaw, jak również reorientacją części polskiego eksportu z kierunków wschodnich na nowe dotychczas słabo eksplorowane destynacje eksportowe jak np. Afryka.

Pracodawcy RP rekomendują ponadto udrożnienie operacji czasowego przeniesienia ukraińskiej firmy do Polski od strony prawnej, formalnej i ew. legislacyjnej, w taki sposób, by operacja ta mogła odbyć się w hurtowej skali, w krótkim czasie i bez narażenia ciągłości działania biznesu. To inicjatywa zwiększająca PKB i poprawiająca sytuację budżetu, podnosząca przyszłą produktywność obecnie napływających uchodźców. W najgorszym scenariuszu zajęcia Ukrainy przez Rosję – taka operacja miałaby wymiar solidarnościowy. W pierwszym etapie zadanie sprowadzałoby się do kwestii związanych ze skutecznym przeniesieniem pracowników i wartości niematerialnych np. referencji, kontraktów, a następnie do kwestii prawno-podatkowych i związanych ze skutecznym przeniesieniem majątku fizycznego. Mogłoby się to odbyć np. poprzez założenie w Polsce spółki kapitałowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa działającego dotychczas w Ukrainie. Wśród możliwości wsparcia jest przekazanie konsultantom gotowym nieodpłatnie przeprowadzać te operacje np.: 10 proc. podatku dochodowego pobranego w pierwszym roku od przeniesienia danego biznesu do Polski.

Przedstawiciele przedsiębiorców apelują o przeanalizowanie przedstawionych propozycji. Organizacja deklaruje gotowość do udziału w konsultacji tych zagadnień oraz pomoc w przygotowaniu konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

KK

Najnowsze