19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Nadchodzi era zmian. Wielkie spotkanie w Toruniu

W Toruniu po raz kolejny odbędzie się kongres społeczno-gospodarczy XXXI Welconomy Forum in Toruń. Spektrum tematów obejmuje wszystkie wyzwania stojące przed Polską, a w dużej mierze przed Europą i światem. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 marca br.

Od 30 lat wydarzenie jest platformą spotkań dla polityków, biznesmenów, ludzi kultury i nauki oraz miejscem do wzajemnej wymiany poglądów. – To jest nasz, czyli Welconomy, cel absolutnie podstawowy. Nie przymilamy się władzy, nie stajemy po stronie opozycji, tylko staramy się wszystkich zaprosić do stołu, by w ramach wzajemnej wymiany poglądów szukać rozwiązań najlepszych dla naszego kraju, regionu, miasta. Dla naszej wspólnej przyszłości – mówi dr Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy.

„Polska, Europa, Świat – Era zmian” – to hasło przewodnie tegorocznego Welconomy, któremu poświęcona będzie sesja inauguracyjna. W otwierającym panelu wezmą udział: Czesław Siekierski – minister rolnictwa i rozwoju wsi; Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Marek Zagórski – prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.; prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO; Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich; Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Welconomy to nie tylko sprawy gospodarcze, ale również społeczne. – Stosunki społeczne są bardzo ważną dziedziną życia. Dzięki Welconomy okazuje się, że te tematy cieszą się nawet czasem większym zainteresowaniem niż polityka i gospodarka – zaznacza dr Jacek Janiszewski.

Przykładem społecznej debaty jest panel, który odbędzie się 25 marca, pt. „Kultura pracy – od strategii do praktyki”. W panelu, który poprowadzi Filip Lamański – redaktor naczelny Obserwatora Gospodarczego, wezmą udział: Krzysztof Przybył – prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO; Agnieszka Żyro – prezes Zarządu ANWIL S.A.; Szymon Poliński – prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik; Przemysław Worek – starszy inspektor pracy; Joanna Chorwacka – psycholog, coach. Uczestnicy będą dyskutować o rewolucji – a być może ewolucji – jaką w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przechodzi rynek pracy. Nowe technologie, zmieniające się oczekiwania pracowników oraz rosnące znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kształtują nowe trendy i wyzwania w polityce pracowniczej. Eksperci ocenią najnowsze trendy i kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, obejmującymi takie zagadnienia jak: praca zdalna, elastyczne godziny pracy, równość płacowa, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, innowacyjne modele zatrudnienia oraz rozwój zawodowy w erze cyfrowej.

Innym przykładem zróżnicowania tematyki Welconomy może być debata pt.: „One Health – jak zadbać o zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska?”, która odbędzie się pierwszego dnia Welconomy. W debacie wezmą udział: Miłosz Motyka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO; prof. dr hab. Roman Kołacz – Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Anna Walkowiak – fundatorka i prezes Zarządu Fundacja „Africa Help”; Tomasz Wojtkiewicz – prezes Zarządu Nextbike Sp. z o.o. oraz Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia.

Idea One Health czyli Jedno Zdrowie zakłada holistyczne podejście do tematu uwzględniając również wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi na ogólną równowagę zdrowotną. Trzeba myśleć szeroko i przyszłościowo, tak by przyszłe pokolenia miały szansę na dobre życie. – Mimo ogromnego postępu w medycynie najmłodsze pokolenia mogą być pierwszymi, które doświadczą pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i skrócenia średniej długości życia. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, ale jedną z nich jest pogarszający się stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Działania wpisujące się w koncepcję One Health i holistyczne podejście do ludzkiego zdrowia mogą sprawić, że nie spełni się ten pesymistyczny scenariusz. Musimy położyć szczególny nacisk na działania profilaktyczne – mówi prof. Piotr H. Skarżyński, uczestnik debaty.

– Dlatego na Welconomy Forum w Toruniu każdy znajdzie szczególnie interesującą dla siebie debatę. Trendy w rozwiązaniach cyfrowych – w tym sztuczna inteligencja – budowanie skutecznego zespołu w obecnym otoczeniu gospodarczym, rola instytucji finansowych, modele motywacji w biznesie, podatkowe aspekty prowadzenia działalności czy przykłady krajów z dużym potencjałem inwestycyjnym to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas eksperckich dyskusji – przekonują organizatorzy.

Ważne miejsce w debatach zajmie też ochrona środowiska – odnawialne źródła energii czy gospodarowanie odpadami. Uczestnicy wymienią się wiedzą i doświadczeniami w zakresie relacji pracownik-pracodawca. Wzorem poprzednich lat w programie znajdzie się również panel poświęcony współczesnemu rolnictwu – problemom i wyzwaniom w tym obszarze.

Każdego roku w społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy w ciągu dwóch dni bierze udział ponad 1000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy. Ponadto wiele osób obserwuje wydarzenie online.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu – organizator Welconomy Forum in Toruń – to organizacja założona w roku 2000. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996-2000.

Partnerem strategicznym Welconomy jest województwo kujawsko-pomorskie. Partnerami instytucjonalnymi są: Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gmina Miasta Toruń, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Światowe Centrum Suchu, Medincus, Związek Banków Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Kirkland, Krus, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami medialnymi są m.in. RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, magazyn „Raport ESG”. WR

Najnowsze