10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Blisko 90 proc. pomaga zwierzętom – najczęściej finansowo

Zmienia się stosunek Polaków do zwierząt

Stajemy się coraz bardziej wrażliwi na ich krzywdę i coraz chętniej im pomagamy. Reagujemy, widząc psa na łańcuchu – ponad 36 proc. ankietowanych próbuje w takiej sytuacji rozmawiać z właścicielem czworonoga. Niemal tyle samo osób (blisko 35 proc.) powiadamia lokalną organizację prozwierzęcą o błąkającym się po ulicy zwierzaku. 10 proc. badanych to wolontariusze w schroniskach dla zwierząt.

87,4 proc. ankietowanych na pytanie, „czy pomagasz zwierzętom”, odpowiedziało twierdząco w ramach badania pt. „Jak Polacy traktują zwierzęta?”. Najczęściej przekazujemy pieniądze na wsparcie zwierzaków (34 proc.), bierzemy udział w specjalnych akcjach, np. dniach otwartych schronisk (27,4 proc.) lub udostępniamy na Facebooku zdjęcia psów potrzebujących pomocy (16 proc.). 10 proc. ankietowanych to wolontariusze działający w schroniskach.

Jak reagujemy na widok psa pozostawionego na ulicy bez opieki?
Najwięcej badanych (34,4 proc.), w takiej sytuacji, powiadamia lokalną organizację prozwierzęcą. 25,8 proc. ankietowanych zawiadamia policję bądź straż miejską. Natomiast 22,3 proc. badanych, sięga po telefon, robi psu zdjęcie i publikuje je na Facebooku, by w ten sposób jak najszybciej odszukać właściciela zwierzęcia. Co szósty respondent o błąkającym się psie informuje odpowiednie osoby w gminie.

Coraz więcej osób zna przepisy dotyczące trzymania psa na łańcuchu
Odpowiedzi osób biorących udział w badaniu potwierdzają, że coraz więcej z nas jest świadomych wagi problemu i deklaruje pomoc. Najwięcej osób (36,2 proc. respondentów) próbuje rozmawiać z właścicielami psa trzymanego na uwięzi. Niewiele mniej (prawie 30 proc.) upewnia się, czy łańcuch jest odpowiedniej długości, buda szczelna, a zwierzę ma dostęp do miski z wodą. Natomiast blisko 24 proc. osób zgłasza ten fakt na policji lub do odpowiedniej organizacji prozwierzęcej. Niestety, niemal 5 proc. ankietowanych pomimo wielu akcji informacyjnych, w ogóle nie reaguje. Jednocześnie coraz więcej osób zna przepisy dotyczące trzymania psów na uwięzi. Ponad połowa badanych (55,8 proc.) wykazała się znajomością obowiązujących przepisów. Ankietowani potrafili wskazać, że zwierzę może przebywać na łańcuchu nie dłużej niż 12 godz. Dodatkowo łańcuch musi mieć odpowiednią długość – minimum trzy metry.

Ponad jedna trzecia ankietowanych powiela informacje niezgodne z prawdą – 28,3 proc. respondentów jest zdania, że według przepisów pies w ogóle nie może przebywać na uwięzi; tylko 2 proc. uczestników badania uważa, że zwierzę może być na łańcuchu bez ograniczeń. Niemal trzy czwarte ankietowanych (74,4 proc.) zadeklarowało, że poddałoby swoje nierasowe zwierzę zabiegowi kastracji. Badanie „Jak Polacy traktują zwierzęta?”, zrealizowano w dniach 12-20 lutego 2019 r. metodą ankiety online, w której wzięło udział 453 osoby, użytkownicy portalu psy. pl. Psy.pl należy do platformy komunikacji dla miłośników i opiekunów zwierząt Petstar (w skład której wchodzi także serwis koty.pl). Celem badania było poznanie nie tylko stanu wiedzy Polaków, ale też podejścia do pomocy zwierzętom oraz opieki nad nimi. Portal psy.pl znany jest z ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”, której celem było wyrażenie sprzeciwu wobec trzymania psów na uwięzi i uświadamianie społeczności, że jest to niehumanitarne.

Źródło: Psy.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze