18.9 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Ubezpieczenie mieszkania od odpowiedzialności cywilnej

Nie ma chyba potrzeby, by przekonywać o niezbędności ubezpieczenia mieszkania.

Zwykle jednak ubezpieczamy nasze lokum od konkretnych zdarzeń losowych, takich jak kradzież, powódź, zalanie czy pożar.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden rodzaj zabezpieczenia, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przeciwieństwie do OC samochodu, tego rodzaju ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Jest to polisa na wypadek sytuacji, w której wyrządzimy komuś szkodę i będziemy musieli ją naprawić. Przykładem takiej sytuacji jest np. zalanie sąsiedniego mieszkania.

Ważną różnicą dotyczącą naprawienia szkody z OC w porównaniu ze standardowym ubezpieczeniem mieszkania jest fakt, że OC obejmuje naprawienie szkody do wartości rzeczywistej. Czyli wycena szkody dokonywana jest z uwzględnieniem naturalnego zużycia. Takie rozwiązanie wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego zakładających, że wartość wypłaconego odszkodowania nie może być wyższa niż wartość poniesionej szkody.

Trzeba także pamiętać, że ubezpieczyciel nie odpowiada za wszystko. Dotyczy to sytuacji, gdy np. wyrządzimy szkodę pod wpływem alkoholu. Nie odpowiada także za szkody wyrządzone samemu sobie i osobom bliskim.{source}Advertisement{/source}

Najnowsze