28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Rusza Pakiet edukacyjny

Marta Malec-Lech – członek zarządu Województwa Małopolskiego pragnie utworzyć Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE w Tarnowie.

Celem jest świadczenie pomocy dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej, która pozwoli na włączenie dydaktyki cyfrowej do codziennej pracy nauczyciela z uczniami.

W siedzibie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE ma powstać przestrzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić lekcji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Laboratorium będzie prowadziło badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym w wybranych szkołach w województwie małopolskim. W planach jest zbudowanie regionalnej platformy cyfrowej wspierającej nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zdalnych formach nauczania i uczenia się. Laboratorium będzie uzupełniane przez Lokalne Punkty Konsultacyjne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury województwie małopolskim – przede wszystkim bibliotek pedagogicznych, ośrodków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także punktów informacyjnych Funduszy Europejskich. Pakiet edukacyjny ma szansę powodzenia dzięki zawarciu porozumienia o współdziałaniu przy realizacji Pakietu edukacyjnego przez Martę Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty i wicewojewodę małopolskiego Zbigniewa Starzeca. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Propozycja będzie skierowana do gmin i powiatów, które wystąpią do samorządu województwa o zakup potrzebnego sprzętu.

Pakiet edukacyjny ma dotyczyć m.in. wyposażania małopolskich szkół w sprzęt, oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy oraz powiaty z terenu woj. małopolskiego na poziomie 95 proc. (w przypadku wniosków składanych dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów) lub 90 proc. w przypadku wniosków składanych dla uczniów techników i szkół branżowych.

Cały budżet Pakietu edukacyjnego zamyka się w kwocie 35 mln zł. 30 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, a także z budżetu państwa. Pozostałe 5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa. Zostaną one wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo.

KS

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze