14.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Rekordowy rok dla Savills IM

Wartość transakcji zrealizowanych przez firmę Savills Investment Management (Savills IM) w 2020 r. przekroczyła 2,5 mld euro. Firma skoncentrowała się na inwestowaniu w sektory odporne na recesję.

W 2020 r. transakcje nabycia aktywów osiągnęły wartość niemal 1,7 mld euro. Równocześnie, firma sprzedała nieruchomości o łącznej wartości 833 mln euro. Wartość aktywów zarządzanych przez Savills IM w ramach europejskiej platformy logistycznej osiągnęła blisko 4,7 mld euro.
W ubiegłym roku Savills IM zrealizował 74 transakcje w 14 krajach, z których 8 przekroczyło wartość 100 mln euro. Najważniejsze z nich to nabycie parku logistycznego Łódź City VI w centralnej Polsce w ramach nowego strategicznego partnerstwa z Kajima Properties, zakup kompleksu logistycznego w Ansbach w Niemczech w imieniu European Logistics Fund 2 oraz przejęcie portfela 38 supermarketów w Danii.

W Polsce firma nabyła nieruchomości o łącznej wartości 430 mln euro. W skali globalnej transakcje objęły niemal 1,7 mld euro w zakresie akwizycji i 833 mln euro w sprzedaży, co odpowiada inwestycjom na poziomie 842 mln euro. Savills IM zarządza obecnie aktywami o łącznej wartości około 21,2 mld euro (ponad 25 mld dolarów), co stanowi rekord w historii firmy.
Savills IM koncentrował się w ubiegłym roku na aktywności w najbardziej odpornych na kryzys sektorach, wprowadzając jednocześnie nowe fundusze łączone (pooled funds) oraz dyskrecjonalne, które cechują się wyższą odpornością na recesję. Wśród nich jest fundusz logistyczny VESALF I oraz European Food Retail Fund, koncentrujący się na segmencie spożywczym.
W 2020 r. rozwijała się również pomyślnie europejska platforma logistyczna Savills IM. Wartość aktywów logistycznych zarządzanych przez Savills IM osiągnęła około 4,7 mld euro. Oprócz uruchomienia funduszu VESALF I, kontynuowano pozyskiwanie kapitału dla ELF 2 i ELF 3 oraz zrealizowano szereg transakcji logistycznych dla innych funduszy i klientów w ramach partnerstw strategicznych, m.in. we Włoszech i w Polsce. Fundusz ELF 2 zakończył alokację kapitału po zakupie budynku logistycznego w Venray w Holandii. Łącznie posiada on 28 nieruchomości w sześciu krajach.
Po ostatnich transakcjach w Holandii i Francji, następca ELF 2 – fundusz ELF 3 ma portfel siedmiu nieruchomości w trzech krajach i kapitał własny w wysokości ponad 375 mln euro. Z ponad 1,9 mld euro kapitału zgromadzonego globalnie w 2020 r., największa część przypadła właśnie na ELF 3. – Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie osiągnęliśmy w trudnym 2020 r. Wartość transakcji, zrealizowanych przez nas w Polsce w imieniu kapitału europejskiego i azjatyckiego stanowiła 25 proc. naszej globalnej wartości transakcji, co jest bezprecedensowym wynikiem i wyrazem naszej wiary w polski sektor logistyczny. Wysoka aktywność transakcyjna idzie w parze z osiągnięciami w zarządzaniu aktywami – w 2020 r. w zarządzanym przez nas portfelu zostały podpisane umowy najmu na ponad 100 tys. m2. obejmujące aktywa biurowe, magazynowe i handlowe, co jest najlepszym wynikiem leasingowym w historii Savills IM w Polsce – komentuje Piotr Trzciński, Head of Investment – Poland w Savills IM. – Wpływ pandemii COVID-19 utrzyma się również w 2021 r., jednak w dalszej perspektywie ulegnie osłabieniu. Inwestorzy, którzy trafnie interpretują krótkoterminowe skutki pandemii, odniosą korzyści w perspektywie długofalowej. Pojawiają się okazje inwestycyjne w sektorach rynkowych wykazujących większą odporność, takich jak: logistyka, sektor mieszkaniowy, czy rynek handlowy w segmencie spożywczym. Na tle długotrwale niskich stóp procentowych, stopy zwrotu z nieruchomości komercyjnych są bardziej atrakcyjne – dodaje Kiran Patel, Global CIO and Deputy Global CEO w Savills IM.

Najnowsze