e-wydanie

0.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Skarbówka w błędzie

Fiskus się mylił w sprawie schematów podatkowych.

Przepisy o tzw. schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules, MDR) należą do jednych z najbardziej zawiłych i niejasnych regulacji ujętych w Ordynacji podatkowej (art. 86 a i następne Op.). Mimo że obowiązują one już ponad dwa lata to w dalszym ciągu podatnicy i ich pełnomocnicy (np. doradcy podatkowi), mają problemy z ich interpretacją. Znamiona schematu skutkującego osiągnięciem korzyści podatkowej.
W największym skrócie, w myśl tych przepisów podatnicy (pełnomocnicy) są obowiązani przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o tzw. uzgodnieniach podatkowych (np. umowach, transakcjach, płatnościach itd.), które noszą znamiona schematu skutkującego osiągnięciem korzyści podatkowej (korzyścią podatkową może być np. powstanie straty lub zwrot podatku). Jest rzeczą oczywistą, że stosunki gospodarcze pomiędzy firmami piszą różne scenariusze. I dlatego nie zawsze wiadomo, co jest, a co nie jest, schematem podatkowym. Nie dziwi zatem, że podatnicy, chcąc uniknąć kar administracyjnych, regularnie występują do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych w tych sprawach. Przedstawiają oni określony stan faktyczny i prawny w nadziei, że fiskus w sposób jednoznaczny rozstrzygnie, czy określony schemat podlega raportowaniu do szefa KAS czy też nie. W odpowiedzi dyrektor KIS jak mantrę powtarza, że przepisy o schematach podatkowych mają charakter proceduralny i jako takie nie podlegają jego wykładni, gdyż zgodnie z Ordynacją podatkową tylko regulacje o charakterze materialnym mogą być przedmiotem interpretacji (art. 14b §2 a Op.). W konsekwencji wszystkie wnioski zostają odrzucone.
Podzielone sądy
Sądy w tej sprawie były bardzo podzielone, chociaż mocniej skłaniały się do stanowiska korzystnego dla podatników. WSA już kilkukrotnie orzekały, że można wnioskować o wydanie interpretacji w zakresie przepisów o schematach podatkowych (np. wyrok WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2430/19). Jednak bez „kropki nad i” w postaci wyroku NSA sprawa nie była taka oczywista. Nastąpiło to dopiero pod koniec stycznia br., a więc po ponad dwóch latach od wprowadzenia przepisów o schematach. W wyroku z 28 stycznia NSA w sposób jednoznaczny stwierdził, że regulacje dotyczące MDR-ów mogą być przedmiotem interpretacji wydawanych przez dyrektora KIS (sygn. akt I FSK 1703/20).
Otwarte pozostaje pytanie, jak na to orzeczenie zareaguje fiskus oraz resort finansów. Nie ulega wątpliwości, że po wspomnianym wyroku dyrektor KIS zostanie zalany kolejnymi wnioskami dotyczącymi schematów podatkowych. Zapewne wnioski te będą odrzucane jak dotychczas, trudno bowiem zakładać, że fiskus przyzna się do tak spektakularnego blamażu. Z pomocą urzędnikom może przyjść resort finansów, nowelizując sporne przepisy w sposób niekorzystny dla podatników.

Najnowsze