19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Różni i różnorodni

Globalny lider branży oświetleniowej, firma Signify, opublikowała swój pierwszy raport o różnorodności, równości i inkluzywności, pokazujący jej zaangażowanie w zapewnienie różnorodności wśród pracowników oraz otwartego i sprawiedliwego środowiska pracy.

Opublikowany raport przedstawia podejście firmy do kwestii DE&I; cele, jakie firma sobie stawia oraz ciągły postęp, jakiego dokonuje na tym polu. Celem Signify jest zagwarantowanie by wszyscy jej pracownicy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie na tych samych lub podobnych stanowiskach, a także zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34 proc. do końca 2025 r.

– Jestem niezwykle dumny z tego, że zdołaliśmy wyrównać różnice w wynagrodzeniach między płciami. Jesteśmy świadomi, że utrzymanie tego stanu w dynamicznie rosnącej globalnej organizacji jest ciągłym, wymagającym stałej uwagi procesem, dlatego zamierzamy pracować nad realizacją tego celu rok za rokiem – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify. – Z zadowoleniem przyjmuję również znaczące postępy, jakich dokonujemy w celu zwiększenia reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych. Kluczową kwestią jest dla nas dążenie do osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów odzwierciedlających nasze ambicje jako pracodawcy i firmy kierującej się zasadami społecznej odpowiedzialności. Ponieważ zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy w kwestiach związanych z DE&I, chcemy stale dążyć do osiągnięcia tych niezwykle istotnych celów oraz informować opinię publiczną o efektach naszych działań.

Aby przyspieszyć postępy na polu różnorodności, równości i inkluzywności, w zeszłym roku Signify wybrała swojego pierwszego w historii dyrektora ds. DE&I.

Źródło: RaportCSR.pl

Najnowsze