19.7 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Certyfikat ESG dla CRIF – wynik mobilizuje!

22 marca 2023 r. CRIF Polska dokonał własnej oceny zróżnicowanego rozwoju na platformie Synesgy wypełniając ankietę z danymi niefinansowymi za rok 2022 i  uzyskał wynik „B”- dobry.

Wynik ten ilustruje poziom zaangażowania firmy w obszarze ESG w 3 obszarach: środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego oraz istotności misji i  strategii Grupy CRIF w realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Ta pierwsza certyfikacja pokazała, z czym będą mierzyć się firmy zainteresowane własną certyfikacją ESG i jakie dane w organizacji należy przygotować aby ją zrealizować. Samo certyfikacja ESG jest dobrym pierwszym krokiem dla firmy w kierunku poprawy działań związanych z zrównoważonym rozwojem, ponieważ pozwala firmie na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron jej działań ESG. Teraz wiemy jaki jest nasz punkt wyjściowy i rozumiemy proces, a certyfikacja w kolejnym roku będzie na pewno dużo prostsza” – podkreśla Piotr Badura,  Wiceprezes CRIF.

CRIF w Polsce nie podlega regulacjom obligującym firmę do raportowania ESG, jednak jako spółka prowadząca odpowiedzialny biznes, CRIF zebrał dane do audytu na platformie online i tym samym otrzymał dobry wynik. Równocześnie po certyfikacji na platformie Synesgy dostępny jest plan działania, którego wdrożenie pozwoli na podniesienie wyniku certyfikacji w roku kolejnym. 

Proponowane w tym planie działania są ciekawe i realizowalne bez większych nakładów finansowych. Wybraliśmy głównie te pomysły, które dotyczą obszaru technologii i edukacji,  a ich efekty możemy zobaczyć szybko”- dodaje Piotr Badura.

Kolejna certyfikacja ESG dla CRIF Polska odbędzie się w marcu 2024 r. 

CRIF jako dostawca platformy Synesgy do certyfikacji własnej oraz monitorowania poziomu zróżnicowanego rozwoju firm w łańcuchu dostawców udostępnia i rozwija platformę do oceny własnej lub oceny dostawców. Połączenia regulacji prawnych i nowoczesnych technologii w tym rozwiązaniu jest też przykładem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i wkładu Grupy CRIF w portfolio rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby biznesu.

Najnowsze