20 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

W magazynach szykuje się rekord

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w III kwartale 2020 r. szacowana jest na 1,05 mld euro. Z danych firmy Savills wynika, że za około 70 proc. tej wartości odpowiada sektor magazynowy.

Inwestorzy mają coraz większy apetyt na magazyny. W III kwartale tego roku wartość transakcji na rynku nieruchomości magazynowych wyniosła według Savills około 740 mln euro. Udział sektora magazynowego może jeszcze wzrosnąć po podsumowaniu wszystkich danych za III kwartał. To zarazem najlepszy wynik sektora magazynowego w ujęciu rocznym.

Dotychczas najwyższą wartość na tym rynku odnotowano w 2018 r., gdy wyniósł on 1,8 mld euro. Wartość transakcji, których przedmiotem były obiekty logistyczne, od początku 2020 r. osiągnęła już poziom blisko 1,9 mld euro, co stanowi około połowę całego kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości w tym okresie. Od początku 2020 r. do końca III kwartału magazyny odnotowały jednocześnie blisko 200-procentowy wzrost wartości transakcji inwestycyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Tomasz Buras – CEO Savillis w Polsce

– Już teraz wiemy, że ten rok jest rekordowy dla magazynów, które nigdy wcześniej nie notowały tak wysokiego wyniku i również na koniec roku mogą pozostać liderem spośród wszystkich segmentów rynku nieruchomości komercyjnych pod względem wartości transakcji inwestycyjnych. Magazyny stały się klasą aktywów pierwszego wyboru wśród inwestorów, co przełożyło się na wzrost popytu inwestycyjnego, a ten z kolei przyczynił się do kompresji stóp kapitalizacji w przypadku najbardziej pożądanych aktywów – mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Całkowita wartość inwestycji odnotowana w III kwartale dla wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych (1,05 mld euro) oznacza zarazem spadek o około 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 43 proc. w porównaniu z III kwartałem w roku ubiegłym. Wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych od początku 2020 r. do końca III kwartału szacowana jest na poziomie około 3,98 mld euro, czyli o około 14 p.p. mniej w porównaniu do okresu sprzed roku. Według analityków Savills spowolnienie aktywności inwestorów w III kwartale jest efektem pandemii COVID-19. Na wynik w II kwartale złożyły się w przeważającej części transakcje rozpoczęte jeszcze w 2019 r. lub na początku 2020. Relatywnie niska wartość transakcji w III kwartale jest efektem ograniczenia aktywności uczestników rynku podczas lockdownu i wywołanego pandemią spowolnienia gospodarczego.

Sektor biurowy uplasował się na drugim miejscu z wartością transakcji wynoszącą około 210 mln euro i 1,54 mld euro w okresie od początku roku. Aktywność inwestorów w segmencie nieruchomości handlowych jest niewielka. W III kwartale w sektorze tym zainwestowano zaledwie około 90 mln euro, a od stycznia 535 mln euro, co stanowi tylko 13 proc. całkowitej wartości transakcji i odzwierciedla spadek o 43 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.
– Szacujemy, że na koniec roku wartość transakcji może przekroczyć 6 mld euro, co przełoży się na spadek o 20– 25 proc. rok do roku. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to jednak trzeci najwyższy wynik w historii rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce, pomimo wyzwań związanych z COVID-19 – podsumowuje Tomasz Buras z Savills.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze